Humanitární kongres

Humanitární kongres je mezinárodní platformou pro výměnu zkušeností, informací a nápadů, které se týkají humanitární pomoci. Kongres sdružuje přední odborníky z nevládních a humanitárních organizací, vysokých škol a médií.

Téma: Humanitární pomoc na křižovatce

Odborníci z České republiky i ze zahraničí vystoupí v jednotlivých panelových diskuzích s odborným i obecným zaměřením a podělí se o své zkušenosti na poli humanitární pomoci.
Diskuze zahrnují témata: bezpečnostní otázky během poskytování humanitární pomoci; jak je nakládáno s prostředky od dárců; změna klimatu, přírodní katastrofy a humanitární činnost; nové technologie, inovace a jejich vliv na projekty; odpovědnost a role médií v humanitární krizi a další.


Kdo na kongresu vystoupí

Zástupci institucí, nevládních a humanitárních organizací, psychologové a novináři.

Kdo se může zúčastnit

Každý kdo má zájem dozvědět se více o humanitární pomoci.

Jak se přihlásit

Stačí vyplnit registrační formulář a zaplatit registrační poplatek:

  • 150Kč student
  • 250Kč ostatní

Poslední online registrace jsou možné do pátku 30.3. do 17:00.
Stále však bude možné se registrovat přímo na místě.

Ujistěte se, že jste se zaregistrovali včas.

Kdy a kde

Praha, sobota 31.března 2012

Fakulta humanitních studií UK
U kříže 661/8 158 00 Praha 5 - Jinonice
Česká republika

Zobrazit na velké mapě